Praeitą savaitę mūsų mažuosius mokinukus pasiekė dovanos iš Lietuvos,- Pirmoko pasai. Galime tik pasidžiaugti, kad Lietuvai mūsų mažieji vienodai svarbūs, tokie pat lietuviai, kaip ir tie, kurie pirmąsyk įžengė į klases Lietuvoje. Ačiū už gražią dovaną sakome Švietimo ir mokslo ministerijai Lietuvoje.